Du học ngành Tài chính (Finance): Phân tích chi tiết
ngành tài chính finance

Ngày

Ngành Tài chính (Finance) là một ngành kinh tế học ứng dụng, khác với kinh tế học. Tài chính tập trung vào các hoạt động kinh tế mà tích hợp tiền tệ và quỹ tiền tệ, cũng như nghiên cứu cách các cá nhân, tổ chức và chính phủ thu nhận, chi tiêu và quản lý quỹ và các tài sản tài chính khác.

Tài chính dựa trên các nguyên tắc toán học và thống kê, để chuẩn bị cho sinh viên kiến thức và luyện tập với các con số, cũng như kỹ năng làm việc với khách hàng, giao tiếp hiệu quả và đưa ra các quyết định dựa trên nghiên cứu.

Chuyên ngành kinh doanh luôn là một môn học phổ biến ở nước ngoài, đứng đầu trong các môn học phổ biến nhất ở nước ngoài. Theo thống kê, hơn 1/4 số người chọn chuyên ngành tài chính trong các chuyên ngành kinh doanh. Chính xác thì chuyên ngành tài chính sẽ học những gì? Tốt nghiệp, các sinh viên sẽ làm công việc nào? 

01

Ngành Tài chính (Finance) là gì?

Lập kế hoạch tài chính, quyết định đầu tư và phân tích/hạn chế chi phí là tất cả các khía cạnh khác nhau trong chuyên ngành tài chính. Là sinh viên tài chính, bạn sẽ nghiên cứu cách các công ty đã hoạt động trong quá khứ để dự đoán họ sẽ hoạt động như thế nào trong tương lai và học cách truyền đạt thông tin để thúc đẩy thay đổi chiến lược. 

Bạn có bị hấp dẫn bởi các khóa học toán học hoặc thống kê mà bạn đã từng học trước đây không? Bạn có thể giải quyết vấn đề một cách sáng tạo qua việc sử dụng những con số? Bạn có muốn giúp các công ty lập kế hoạch tăng doanh thu hoặc duy trì lợi nhuận ngắn hạn và dài hạn không? Nếu vậy, chuyên ngành tài chính có thể dành cho bạn.

Chúng ta hãy cùng khám phá các khóa học tiêu chuẩn trong ngành Tài chính nhé! 

02

Các khóa học ngành Tài chính (Finance) tiêu chuẩn

University of California, San Diego – Lớp Political Inquiry (Nguồn: Internet)

Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance) – nghiên cứu quy luật hoạt động và lưu chuyển vốn của công ty, mục đích chính là tối đa hóa lợi ích của công ty và kiểm soát rủi ro tài chính của công ty. Cung cấp một cái nhìn tổng quan về tất cả các khái niệm mà bạn cần như ngân hàng đầu tư, nghiên cứu cổ phần, cổ phần tư nhân, phát triển doanh nghiệp, lập kế hoạch và phân tích tài chính (FP&A), kho bạc, v.v.

University of California, San Diego – Lớp Political Inquiry (Nguồn: Internet)

Quản lý chi phí (Cost Management) – quá trình lập kế hoạch và kiểm soát ngân sách của công ty để công ty có thể dự đoán các khoản chi sắp tới nhằm giúp giảm nguy cơ bội chi.

University of California, San Diego – Lớp Political Inquiry (Nguồn: Internet)

Chiến lược đầu tư (Investment Strategy) – Khám phá các khái niệm cơ bản về phân tích nhu cầu, chính sách đầu tư, phân bổ tài sản, lựa chọn sản phẩm, giám sát và tái cân bằng danh mục đầu tư.Từ đó học về tìm kiếm hành vi, các nguyên tắc và thủ tục để hướng dẫn các nhà đầu tư lựa chọn danh mục đầu tư.

University of California, San Diego – Lớp Political Inquiry (Nguồn: Internet)

Mô hình tài chính (Finance Modeling) – Quá trình tạo bản tóm tắt chi phí và thu nhập của công ty dưới dạng một bảng tính, có thể được sử dụng để tính toán tác động của các sự kiện hoặc quyết định trong tương lai.

University of California, San Diego – Lớp Political Inquiry (Nguồn: Internet)

Định giá (Valuation) – Quá trình phân tích xác định giá trị hiện tại hoặc giá trị dự kiến ​​của một tài sản hoặc công ty.

03

Trường đại học tốt cho ngành Tâm lý học (Psychology) ở Mỹ

Chúng tôi đề xuất các chương trình tại các trường này theo bảng xếp hạng các chuyên ngành Tài chính (Finance) của US.News :

  • University of Pennsylvania
  • New York University
  • University of Michigan at Ann Arbor
  • University of Texas at Austin
  • Massachusetts Institute of Technology
  • UC Berkeley
  • Carnegie Mellon University
  • University of North Carolina at Chapel Hill
  • Indiana University-Bloomington
  • Ohio State University-Columbus

04

Sự nghiệp sau tốt nghiệp của ngành Tài chính

Financial Analyst (Chuyên gia phân tích tài chính)

Các nhà phân tích tài chính làm việc trong các ngân hàng, quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm và các doanh nghiệp khác. Các nhà phân tích tài chính cung cấp hướng dẫn cho các doanh nghiệp và cá nhân ra quyết định đầu tư. Họ đánh giá hiệu suất của cổ phiếu, trái phiếu và các loại đầu tư khác. 

Mức lương: $ 48,900-160,000 / năm

Credit Analyst (Chuyên gia phân tích tín dụng)

Một nhà phân tích tín dụng chịu trách nhiệm đánh giá khả năng hoàn trả khoản vay của người xin vay và khuyến nghị nên chấp thuận hay từ chối khoản vay đó. Các nhà phân tích tín dụng được tuyển dụng bởi các ngân hàng thương mại và đầu tư, các công ty thẻ tín dụng, các cơ quan xếp hạng tín dụng và các công ty đầu tư.

Mức lương: $ 40,000-115,000 / năm

Accountant (Kế toán)

Kế toán chịu trách nhiệm lưu giữ và giải thích các hồ sơ tài chính. Kế toán đảm bảo tính chính xác của các báo cáo tài chính cho các cá nhân, công ty và tổ chức. Họ đảm bảo rằng công ty tuân thủ luật pháp, như nộp thuế đúng và nộp đúng hạn. Kế toán chuẩn bị tài liệu tài chính và giải thích những phát hiện tài chính cho các cá nhân hoặc ban giám đốc của công ty hoặc tổ chức.

Mức lương: $ 49,000-110,000 / năm

Actuary (Chuyên viên tính toán rủi ro)

Các chuyên viên tính toán rủi ro sử dụng các kỹ năng toán học nâng cao để xác định rủi ro của các sự kiện như hỏa hoạn, tử vong, bệnh tật, đóng cửa doanh nghiệp và các sự kiện liên quan đến bảo hiểm và kế hoạch hưu trí khác. Họ có thể làm việc cho các công ty bảo hiểm, công ty tư vấn, chính phủ, bộ phận phúc lợi nhân viên, bệnh viện, ngân hàng và các công ty đầu tư.

Mức lương: 68.200-549.000 USD / năm

Budget Analyst (Chuyên gia phân tích ngân sách)

Các nhà phân tích ngân sách chuẩn bị các báo cáo ngân sách và giám sát chi tiêu. Các nhà phân tích ngân sách giúp các tổ chức công và tư lập kế hoạch tài chính, và chuẩn bị các báo cáo ngân sách và giám sát chi tiêu của tổ chức. Các nhà phân tích ngân sách phải có kỹ năng giao tiếp tốt và họ cũng sẽ đào tạo nhân viên về quy trình lập ngân sách của tổ chức.

Mức lương: $ 49,000-98,000 / năm

Financial Planner (Chuyên gia lập kế hoạch tài chính)

Các chuyên gia lập kế hoạch tài chính làm việc với các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp để giúp những khách hàng này hiểu được hoàn cảnh tài chính của họ và cách đạt được các mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn của họ. Các nhà hoạch định tài chính có thể cung cấp thông tin về hiệu quả thuế, nhưng họ thường không giải quyết việc khai thuế. Các nhà hoạch định tài chính phải tính toán các số liệu và áp dụng các nguyên tắc kế toán để phát triển các kế hoạch phù hợp với các nhà đầu tư cá nhân. 

Mức lương: 40.000-302.000 USD / năm

Investor Relations Associate (Chuyên gia quan hệ nhà đầu tư)

Các chuyên gia quan hệ nhà đầu tư cung cấp cho các nhà đầu tư, nhà phân tích và phương tiện truyền thông kinh doanh thông tin tài chính về công ty hoặc khách hàng doanh nghiệp của họ. Các chuyên gia quan hệ nhà đầu tư phải trích xuất, giải thích và làm nổi bật thông tin từ báo cáo tài chính.

Mức lương: 60.000-165.000 USD / năm

Đọc thêm:

Ivy Talent là trung tâm giáo dục và cố vấn du học chất lượng và uy tín. Các học sinh muốn tìm hiểu thêm về nhóm ngành tiềm năng, cũng như muốn lập kế hoạch du học đại học, hãy điền đơn đăng ký tư vấn bên trên ↑ hoặc kết nối trực tiếp với tư vấn viên qua Zalo:

[hubspot type=form portal=8439346 id=0983d4c1-cc8f-431c-a4a2-2fa255b61cb0]

TIN TỨC
KHÁC