KẾT QUẢ

THPT NỘI TRÚ
THCS NỘI TRÚ
THCS & THPT BÁN TRÚ

Phân tích chi tiết kì tuyển sinh 2020:

 • Số lượng học viên: 25 học viên. 50% học sinh đến từ Hoa Kỳ học trường THCS nội trú và bán trú, 30% học sinh quốc tế đến từ các nước khác nhau hoặc các trường song ngữ, 20% học sinh quốc tế đề từ các trường công lập.
 • Trường ứng tuyển: Chủ yếu các trường chất lượng cao ở các khu vực kinh tế phát triển như New England, New York, Washington, California, v.v.
 • Kết quả ứng tuyển: 50% hồ sơ đã được ghi danh vào top 30 trường THPT hàng đầu của Hoa Kỳ. 85% hồ sơ được ghi danh vào top 50 trường THPT hàng đầu. 70% học viên được nhận vào 3 trường mục tiêu của các em. 90% học viên được nhận vào 5 trường mục tiêu của các em
THPT NỘI TRÚ
THCS NỘI TRÚ
THPT BÁN TRÚ

Phân tích chi tiết kì tuyển sinh 2019:

 • Số lượng học viên: 5 học viên THCS ở Mỹ + 29 học viên THPT ở Mỹ đã được cố vấn
 • Trường ứng tuyển: Chủ yếu các trường chất lượng cao ở các khu vực kinh tế phát triển như New England, New York, Washington, California, v.v.
 • Học viên đến từ: các trường THCS Hoa Kỳ, trường quốc tế trong nước, trường công lập trong nước, các trường ở Canada, v.v.
 • Kết quả ứng tuyển: 60% học viên trúng tuyển nguyện vọng 1, 80% học viên trúng tuyển vào các trường top 3, 90% học viên trúng tuyển vào các trường chất lượng cao, hơn 65% học viên trúng tuyển vào trường top 50
THPT NỘI TRÚ
THCS NỘI TRÚ
THPT BÁN TRÚ

* Những trường mà học viên chính thức nhập học năm 2018

Phân tích chi tiết kì tuyển sinh 2018:

 • Số lượng học viên: 7 học viên THCS ở Mỹ + 29 học viên THPT ở Mỹ đã được cố vấn
 • Trường ứng tuyển: Chủ yếu các trường chất lượng cao ở các khu vực kinh tế phát triển như New England, New York, Washington, California, v.v.
 • Học viên đến từ: 32% trường THCS Hoa Kỳ, 60% trường trong nước, 8% các trường ở nước khác
 • Kết quả ứng tuyển: Tất cả các học viên của lớp năm học 2018 đều trúng tuyển các nguyện vọng. 70% học viên trúng tuyển vào các trường top 3, 90% học viên trúng tuyển vào các trường chất lượng cao top 5.