KẾT QUẢ

THPT NỘI TRÚ
Screenshot 2021 03 18 105719
Screenshot 2021 03 18 105754
THCS NỘI TRÚ
thcs noi tru
THCS & THPT BÁN TRÚ
thcs ban tru

Phân tích chi tiết kì tuyển sinh 2020:

 • Số lượng học viên: 25 học viên. 50% học sinh đến từ Hoa Kỳ học trường THCS nội trú và bán trú, 30% học sinh quốc tế đến từ các nước khác nhau hoặc các trường song ngữ, 20% học sinh quốc tế đề từ các trường công lập.
 • Trường ứng tuyển: Chủ yếu các trường chất lượng cao ở các khu vực kinh tế phát triển như New England, New York, Washington, California, v.v.
 • Kết quả ứng tuyển: 50% hồ sơ đã được ghi danh vào top 30 trường THPT hàng đầu của Hoa Kỳ. 85% hồ sơ được ghi danh vào top 50 trường THPT hàng đầu. 70% học viên được nhận vào 3 trường mục tiêu của các em. 90% học viên được nhận vào 5 trường mục tiêu của các em
THPT NỘI TRÚ
Screen Shot 2020 08 12 at 11.47.41 AM
THCS NỘI TRÚ
Screen Shot 2020 08 12 at 11.46.00 AM
THPT BÁN TRÚ
Screen Shot 2020 08 12 at 11.46.17 AM

Phân tích chi tiết kì tuyển sinh 2019:

 • Số lượng học viên: 5 học viên THCS ở Mỹ + 29 học viên THPT ở Mỹ đã được cố vấn
 • Trường ứng tuyển: Chủ yếu các trường chất lượng cao ở các khu vực kinh tế phát triển như New England, New York, Washington, California, v.v.
 • Học viên đến từ: các trường THCS Hoa Kỳ, trường quốc tế trong nước, trường công lập trong nước, các trường ở Canada, v.v.
 • Kết quả ứng tuyển: 60% học viên trúng tuyển nguyện vọng 1, 80% học viên trúng tuyển vào các trường top 3, 90% học viên trúng tuyển vào các trường chất lượng cao, hơn 65% học viên trúng tuyển vào trường top 50
THPT NỘI TRÚ
Screen Shot 2020 08 12 at 12.46.09 PM
THCS NỘI TRÚ
Screen Shot 2020 08 12 at 12.42.53 PM
THPT BÁN TRÚ
Screen Shot 2020 08 12 at 12.43.50 PM

* Những trường mà học viên chính thức nhập học năm 2018

Phân tích chi tiết kì tuyển sinh 2018:

 • Số lượng học viên: 7 học viên THCS ở Mỹ + 29 học viên THPT ở Mỹ đã được cố vấn
 • Trường ứng tuyển: Chủ yếu các trường chất lượng cao ở các khu vực kinh tế phát triển như New England, New York, Washington, California, v.v.
 • Học viên đến từ: 32% trường THCS Hoa Kỳ, 60% trường trong nước, 8% các trường ở nước khác
 • Kết quả ứng tuyển: Tất cả các học viên của lớp năm học 2018 đều trúng tuyển các nguyện vọng. 70% học viên trúng tuyển vào các trường top 3, 90% học viên trúng tuyển vào các trường chất lượng cao top 5.