HOẠCH ĐỊNH ĐẠI HỌC MỸ

HOẠCH ĐỊNH ĐẠI HỌC MỸ

Với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong việc nộp đơn vào đại học Hoa Kỳ, học viên theo học tại các hệ thống giáo dục khác nhau phải cải thiện kĩ năng mềm, kỹ năng cứng từ rất sớm để có thể thành công ứng tuyển. 

Là một tổ chức tư vấn giáo dục chuyên nghiệp với nền tảng giáo dục quốc tế, dịch vụ Lập kế hoạch, định hướng và tư vấn tuyển sinh mang đến giải pháp chu toàn, giúp bậc cha mẹ và học sinh hiểu rõ mọi giai đoạn của quá trình nộp đơn. Chúng tôi cũng thúc đẩy học sinh phát triển toàn diện kỹ năng và tiềm năng của bản thân, từ đó có thể đăng ký vào trường đại học Mỹ hàng đầu phù hợp và trở thành một công dân toàn cầu!

Là một tổ chức tư vấn giáo dục với các chuyên gia cố vấn chuyên nghiệp, cựu cán bộ tuyển sinh ở Hoa Kỳ và tư vấn cấp cao trong ngành, học viên khi đăng ký dịch vụ của chúng tôi sẽ được theo dõi sát sao và được hướng dẫn tỉ mỉ để có thể đạt được thành công trong giai đoạn lập kế hoạch & nộp đơn. Cấu trúc nhóm dịch vụ cụ thể của Ivy Talent Education:

Đội ngũ tư vấn hoạch định
  • Tập trung nuôi dưỡng thói quen học tập tốt, cải thiện kỹ năng quản lí thời gian, mở rộng sở thích và phát triển kỹ năng mềm và cứng để học viên có thể hoà nhập tốt vào những kì đầu trong cuộc sống THPT từ lớp 9-11. Chúng tôi khám phá sở thích, phát triển chuyên sâu của học viên để xây dựng nền tảng tốt cho hồ sơ ứng tuyển đại học Mỹ.
  • Đội ngũ tư vấn hoạch định bao gồm: Giáo viên lập kể hoach tổng thể, cố vấn học thuật, cố vấn phát triển kỹ năng mềm, cố vấn quá trình nộp hồ sơ. Dựa trên tình hình của từng học sinh, giáo viên lập kế hoạch tổng thể sẽ tập trung hướng dẫn và phát triển những khía cạnh học sinh còn thiếu sót. Cố vấn quá trình nộp hồ sơ sẽ thường xuyên thông báo và nhắc nhở PHHS những ghi nhớ quan trọng trong suốt quá trình nộp đơn.
Đội ngũ tư vấn hồ sơ
  • Tập trung vào kế hoạch nộp đơn, chọn trường, chiến lược nộp đơn, điểm trọng yếu trong hồ sơ, chuẩn bị tài liệu và các hướng dẫn quan trọng khác cho học viên từ lớp 11 đến lớp 12. Mục tiêu của đội ngũ là giúp học sinh có thể nộp đơn vào ngôi trường mong muốn theo 1 kế hoạch hoàn chỉnh và tỉ mỉ.
  • Đội ngũ tư vấn nộp hồ sơ bao gồm: cố vấn viên chính, cố vấn chứng từ, cố vấn thủ tục nộp đơn, v.v. Dựa theo điểm mạnh và điểm yếu của học viên, đội ngũ sẽ lập kế hoạch nộp hồ sơ tương ứng với yêu cầu của hội đồng tuyển sinh, sau đó đội ngũ của Ivy Talent Education sẽ cùng từng học viên hoàn thành từng bước yêu cầu trong hồ sơ.

Lợi thế của chúng tôi

Khác biệt với các trung tâm tư vấn trong nước

Giám hộ du học

Cầu nối giữa cha mẹ và học viên

Cố vấn hoạch định và hồ sơ

Hướng dẫn chung về học thuật và kỹ năng mềm

Kết quả

Kết quả nhập học đại học Mỹ qua từng năm