Cách tính điểm GPA cho học sinh chuẩn bị hồ sơ du học Canada
tính điểm gpa du học canada

Ngày

Bài viết cung cấp thông tin chi viết về cách tính điểm GPA và quy đổi GPA từ hệ thống Việt Nam để học sinh có thể chuẩn bị tốt nhất cho hồ sơ du học Canada

Ở Ontario, hệ thống tính điểm GPA được chia theo 4 bậc: 

Level 4: Trên 80% (Xuất sắc)

Level 3: Từ 70 – 79% (Giỏi)

Level 2: Từ 60 – 69% (Khá)

Level 1: 50 – 59% (Trung bình)

Điểm trung bình ở VN Điểm hệ chữ GPA ở Canada Phần trăm (Percentile)
9.5 – 10 A+ 10 90 – 100
9.0 – 9.4 A 9 85 – 89
8.5 – 8.9 A- 8 80 – 84
8.0 – 8.4 B+ 7 75 – 79
7.5 – 7.9 B 6 70 – 74
7.0 – 7.4 C+ 5 65 – 69
6.5 – 6.9 C 4 60 – 64
6.0 – 6.4 D+ 3 55 – 59
5.5 – 5.9 D 2 50 – 54
5.0 – 5.4 E 1 40 – 49
Dưới 5.0 F 0 0 – 39

 

04

Quebec

Ở Quebec, học sinh đạt được trên 60% sẽ được coi như là qua môn. Một số trường ở Quebec đã chuyển sang hệ thống tính điểm GPA qua hệ phần trăm thay vì hệ chữ. 

Điểm trung bình ở VN Điểm hệ chữ Phần trăm (Percentile)
9.6 – 10 A+ 100
9.1 – 9.5 A 95
8.6 – 9.0 A- 90
8.1 – 8.5 B+ 85
7.6 – 8.0 B 80
7.1 – 7.5 B- 75
6.6 – 7.0 C+ 70
6.1 – 6.5 C 65
5.6 – 6.0 C- 60
5.1 – 5.5 D+ 56 – 59
Dưới 5.0 D 55
Dưới 5.0 D- 50 – 54
Dưới 5.0 F 0 – 53

Nguồn: Academic Grading in Canada, Canadian University Grading System.

Phụ huynh và học sinh nên tham khảo trước bảng bên trên để có thể biết tình hình học tập của học sinh, từ đó có thể lập kế hoạch cải thiện GPA để con có thể chuẩn bị sẵn sàng cho du học Canada. 

Để có thông tin chính xác nhất về điểm GPA sàn của trường mà học sinh muốn theo học và phương pháp quy đổi GPA, hãy vào trang web của trường để nhận thêm thông tin.

Nếu quý phụ huynh và học sinh có mong muốn tìm hiểu về hồ sơ du học Canada, hoặc có bất cứ thắc mắc gì về du học Canada, hãy liên hệ với Ivy Talent Vietnam qua đơn đăng ký tư vấn hoặc qua Zalo để được tư vấn miễn phí: 

03

Ontario

Ở Ontario, hệ thống tính điểm GPA được chia theo 4 bậc: 

Level 4: Trên 80% (Xuất sắc)

Level 3: Từ 70 – 79% (Giỏi)

Level 2: Từ 60 – 69% (Khá)

Level 1: 50 – 59% (Trung bình)

Điểm trung bình ở VN Điểm hệ chữ GPA ở Canada Phần trăm (Percentile)
9.5 – 10 A+ 10 90 – 100
9.0 – 9.4 A 9 85 – 89
8.5 – 8.9 A- 8 80 – 84
8.0 – 8.4 B+ 7 75 – 79
7.5 – 7.9 B 6 70 – 74
7.0 – 7.4 C+ 5 65 – 69
6.5 – 6.9 C 4 60 – 64
6.0 – 6.4 D+ 3 55 – 59
5.5 – 5.9 D 2 50 – 54
5.0 – 5.4 E 1 40 – 49
Dưới 5.0 F 0 0 – 39

 

04

Quebec

Ở Quebec, học sinh đạt được trên 60% sẽ được coi như là qua môn. Một số trường ở Quebec đã chuyển sang hệ thống tính điểm GPA qua hệ phần trăm thay vì hệ chữ. 

Điểm trung bình ở VN Điểm hệ chữ Phần trăm (Percentile)
9.6 – 10 A+ 100
9.1 – 9.5 A 95
8.6 – 9.0 A- 90
8.1 – 8.5 B+ 85
7.6 – 8.0 B 80
7.1 – 7.5 B- 75
6.6 – 7.0 C+ 70
6.1 – 6.5 C 65
5.6 – 6.0 C- 60
5.1 – 5.5 D+ 56 – 59
Dưới 5.0 D 55
Dưới 5.0 D- 50 – 54
Dưới 5.0 F 0 – 53

Nguồn: Academic Grading in Canada, Canadian University Grading System.

Phụ huynh và học sinh nên tham khảo trước bảng bên trên để có thể biết tình hình học tập của học sinh, từ đó có thể lập kế hoạch cải thiện GPA để con có thể chuẩn bị sẵn sàng cho du học Canada. 

Để có thông tin chính xác nhất về điểm GPA sàn của trường mà học sinh muốn theo học và phương pháp quy đổi GPA, hãy vào trang web của trường để nhận thêm thông tin.

Nếu quý phụ huynh và học sinh có mong muốn tìm hiểu về hồ sơ du học Canada, hoặc có bất cứ thắc mắc gì về du học Canada, hãy liên hệ với Ivy Talent Vietnam qua đơn đăng ký tư vấn hoặc qua Zalo để được tư vấn miễn phí: 

Nhìn chung, điểm trung bình ở Canada được tính theo hệ chữ (letter grades), từ F đến A. Tuỳ vào các vùng trong Canada và hệ thống giáo dục (tiểu học, trung học, đại học và sau đại học), điểm trung bình GPA được tính theo hệ khác nhau. 

Dưới đây là chi tiết quy đổi thang điểm từ Việt Nam sang các vùng khác nhau ở Canada: 

01

Alberta

Ở Alberta, hệ thống tính điểm GPA được quy chuẩn qua hệ chữ (A đến D), cùng với phần trăm tương ứng với từng chữ:

Điểm trung bình ở VN Điểm hệ chữ GPA ở Canada Phần trăm (Percentile)
9.5 – 10 A+ 4.3 90 – 100
9.0 – 9.4 A 4.0 85 – 89
8.5 – 8.9 A- 3.7 80 – 84
8.0 – 8.4 B+ 3.3 75 – 79
7.5 – 7.9 B 3.0 70 – 74
7.0 – 7.4 B- 2.7 65 – 69
6.5 – 6.9 C+ 2.3 60 – 64
6.0 – 6.4 C 2.0 55 – 59
5.5 – 5.9 C- 1.7 50 – 54
5.0 – 5.4 D 1.3 0 – 49

 

02

British Columbia

Ở British Columbia, hệ thống tính điểm GPA được quy theo hệ chữ và phần trăm:

Điểm trung bình ở VN Điểm hệ chữ Phần trăm (Percentile)
8.6 – 10 A 86 – 100
7.3 – 8.5 B 73 – 85
6.7 – 7.2 C+ 67 – 72
6.0 – 6.6 C 60 – 66
6.5 – 6.9 B- 65 – 69
6.0 – 6.4 C+ 60 – 64
5.0 – 5.9 C- 50 – 59
Dưới 4.9 I 0 – 49
Dưới 4.9 F 0 – 49

I = Incomplete – Missing Assignments (Chưa hoàn tất chương trình)

F = Fail (Trượt)

03

Ontario

Ở Ontario, hệ thống tính điểm GPA được chia theo 4 bậc: 

Level 4: Trên 80% (Xuất sắc)

Level 3: Từ 70 – 79% (Giỏi)

Level 2: Từ 60 – 69% (Khá)

Level 1: 50 – 59% (Trung bình)

Điểm trung bình ở VN Điểm hệ chữ GPA ở Canada Phần trăm (Percentile)
9.5 – 10 A+ 10 90 – 100
9.0 – 9.4 A 9 85 – 89
8.5 – 8.9 A- 8 80 – 84
8.0 – 8.4 B+ 7 75 – 79
7.5 – 7.9 B 6 70 – 74
7.0 – 7.4 C+ 5 65 – 69
6.5 – 6.9 C 4 60 – 64
6.0 – 6.4 D+ 3 55 – 59
5.5 – 5.9 D 2 50 – 54
5.0 – 5.4 E 1 40 – 49
Dưới 5.0 F 0 0 – 39

 

04

Quebec

Ở Quebec, học sinh đạt được trên 60% sẽ được coi như là qua môn. Một số trường ở Quebec đã chuyển sang hệ thống tính điểm GPA qua hệ phần trăm thay vì hệ chữ. 

Điểm trung bình ở VN Điểm hệ chữ Phần trăm (Percentile)
9.6 – 10 A+ 100
9.1 – 9.5 A 95
8.6 – 9.0 A- 90
8.1 – 8.5 B+ 85
7.6 – 8.0 B 80
7.1 – 7.5 B- 75
6.6 – 7.0 C+ 70
6.1 – 6.5 C 65
5.6 – 6.0 C- 60
5.1 – 5.5 D+ 56 – 59
Dưới 5.0 D 55
Dưới 5.0 D- 50 – 54
Dưới 5.0 F 0 – 53

Nguồn: Academic Grading in Canada, Canadian University Grading System.

Phụ huynh và học sinh nên tham khảo trước bảng bên trên để có thể biết tình hình học tập của học sinh, từ đó có thể lập kế hoạch cải thiện GPA để con có thể chuẩn bị sẵn sàng cho du học Canada. 

Để có thông tin chính xác nhất về điểm GPA sàn của trường mà học sinh muốn theo học và phương pháp quy đổi GPA, hãy vào trang web của trường để nhận thêm thông tin.

Nếu quý phụ huynh và học sinh có mong muốn tìm hiểu về hồ sơ du học Canada, hoặc có bất cứ thắc mắc gì về du học Canada, hãy liên hệ với Ivy Talent Vietnam qua đơn đăng ký tư vấn hoặc qua Zalo để được tư vấn miễn phí: 

Các quốc gia phương Tây có những quy chuẩn riêng trong phân loại và xét điểm của các học sinh và sinh viên. Một ví dụ là với GPA, bởi cách tính điểm GPA giữa các nước Mỹ, Canada, và Anh là khác nhau. Đặc biệt với Canada, điểm GPA được tính khác nhau tuỳ theo vùng bạn theo học. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin bổ ích về cách tính điểm GPA theo quy chuẩn của Canada.

Nhìn chung, điểm trung bình ở Canada được tính theo hệ chữ (letter grades), từ F đến A. Tuỳ vào các vùng trong Canada và hệ thống giáo dục (tiểu học, trung học, đại học và sau đại học), điểm trung bình GPA được tính theo hệ khác nhau. 

Dưới đây là chi tiết quy đổi thang điểm từ Việt Nam sang các vùng khác nhau ở Canada: 

01

Alberta

Ở Alberta, hệ thống tính điểm GPA được quy chuẩn qua hệ chữ (A đến D), cùng với phần trăm tương ứng với từng chữ:

Điểm trung bình ở VN Điểm hệ chữ GPA ở Canada Phần trăm (Percentile)
9.5 – 10 A+ 4.3 90 – 100
9.0 – 9.4 A 4.0 85 – 89
8.5 – 8.9 A- 3.7 80 – 84
8.0 – 8.4 B+ 3.3 75 – 79
7.5 – 7.9 B 3.0 70 – 74
7.0 – 7.4 B- 2.7 65 – 69
6.5 – 6.9 C+ 2.3 60 – 64
6.0 – 6.4 C 2.0 55 – 59
5.5 – 5.9 C- 1.7 50 – 54
5.0 – 5.4 D 1.3 0 – 49

 

02

British Columbia

Ở British Columbia, hệ thống tính điểm GPA được quy theo hệ chữ và phần trăm:

Điểm trung bình ở VN Điểm hệ chữ Phần trăm (Percentile)
8.6 – 10 A 86 – 100
7.3 – 8.5 B 73 – 85
6.7 – 7.2 C+ 67 – 72
6.0 – 6.6 C 60 – 66
6.5 – 6.9 B- 65 – 69
6.0 – 6.4 C+ 60 – 64
5.0 – 5.9 C- 50 – 59
Dưới 4.9 I 0 – 49
Dưới 4.9 F 0 – 49

I = Incomplete – Missing Assignments (Chưa hoàn tất chương trình)

F = Fail (Trượt)

03

Ontario

Ở Ontario, hệ thống tính điểm GPA được chia theo 4 bậc: 

Level 4: Trên 80% (Xuất sắc)

Level 3: Từ 70 – 79% (Giỏi)

Level 2: Từ 60 – 69% (Khá)

Level 1: 50 – 59% (Trung bình)

Điểm trung bình ở VN Điểm hệ chữ GPA ở Canada Phần trăm (Percentile)
9.5 – 10 A+ 10 90 – 100
9.0 – 9.4 A 9 85 – 89
8.5 – 8.9 A- 8 80 – 84
8.0 – 8.4 B+ 7 75 – 79
7.5 – 7.9 B 6 70 – 74
7.0 – 7.4 C+ 5 65 – 69
6.5 – 6.9 C 4 60 – 64
6.0 – 6.4 D+ 3 55 – 59
5.5 – 5.9 D 2 50 – 54
5.0 – 5.4 E 1 40 – 49
Dưới 5.0 F 0 0 – 39

 

04

Quebec

Ở Quebec, học sinh đạt được trên 60% sẽ được coi như là qua môn. Một số trường ở Quebec đã chuyển sang hệ thống tính điểm GPA qua hệ phần trăm thay vì hệ chữ. 

Điểm trung bình ở VN Điểm hệ chữ Phần trăm (Percentile)
9.6 – 10 A+ 100
9.1 – 9.5 A 95
8.6 – 9.0 A- 90
8.1 – 8.5 B+ 85
7.6 – 8.0 B 80
7.1 – 7.5 B- 75
6.6 – 7.0 C+ 70
6.1 – 6.5 C 65
5.6 – 6.0 C- 60
5.1 – 5.5 D+ 56 – 59
Dưới 5.0 D 55
Dưới 5.0 D- 50 – 54
Dưới 5.0 F 0 – 53

Nguồn: Academic Grading in Canada, Canadian University Grading System.

Phụ huynh và học sinh nên tham khảo trước bảng bên trên để có thể biết tình hình học tập của học sinh, từ đó có thể lập kế hoạch cải thiện GPA để con có thể chuẩn bị sẵn sàng cho du học Canada. 

Để có thông tin chính xác nhất về điểm GPA sàn của trường mà học sinh muốn theo học và phương pháp quy đổi GPA, hãy vào trang web của trường để nhận thêm thông tin.

Nếu quý phụ huynh và học sinh có mong muốn tìm hiểu về hồ sơ du học Canada, hoặc có bất cứ thắc mắc gì về du học Canada, hãy liên hệ với Ivy Talent Vietnam qua đơn đăng ký tư vấn hoặc qua Zalo để được tư vấn miễn phí: 

[hubspot type=form portal=8439346 id=0983d4c1-cc8f-431c-a4a2-2fa255b61cb0]

TIN TỨC
KHÁC