WEBINAR DU HỌC

brooks school

Trường Brooks School

Đại diện trường Brooks School tham gia buổi webinar hôm nay để giới thiệu về trường và quá trình tuyển sinh cho năm 2020-2021

Xem thêm →
Portsmouth abbey school

Trường Portsmouth Abbey School

Đại diện trường Portsmouth Abbey School tham gia buổi webinar hôm nay để giới thiệu về trường và quá trình tuyển sinh cho năm 2020-2021

Xem thêm →
blair academy

Trường Blair Academy

Đại diện trường Blair Academy tham gia buổi webinar hôm nay để giới thiệu về trường và quá trình tuyển sinh cho năm 2020-2021

Xem thêm →
Middlesex school

Trường Middlesex School

Đại diện trường Middlesex School tham gia buổi webinar hôm nay để giới thiệu về trường và quá trình tuyển sinh cho năm 2020-2021

Xem thêm →
kent school

Trường Kent School

Đại diện trường Kent School tham gia buổi webinar hôm nay để giới thiệu về trường và quá trình tuyển sinh cho năm 2020-2021

Xem thêm →
ivy talent webinar st george's school

Trường St. George’s School

Khách mời tiếp theo trong series Webinar Du học là đại diện trường St. George’s School.

Xem thêm →
the governor's academy

Trường The Governor’s Academy

Đại diện trường The Governor’s Academy giới thiệu về trường và thông tin tuyển sinh cho năm tới.

Xem thêm →
cranbrook school

Trường Cranbrook School

Chúng tôi rất vui khi được mời đại diện trường Cranbrook School. Đại diện trường sẽ giới thiệu về trường và thông tin tuyển sinh cho năm tới!

Xem thêm →
northfield mount hermon school

Trường Northfield Mount Hermon School

Chúng tôi rất vui khi được mời đại diện trường Northfield Mount Hermon School. Đại diện trường sẽ giới thiệu về trường và thông tin tuyển sinh cho năm tới!

Xem thêm →