Webinar

brooks school

Trường Brooks School

Đại diện trường Brooks School tham gia buổi webinar hôm nay để giới thiệu về trường và quá trình tuyển sinh cho năm 2020-2021

blair academy

Trường Blair Academy

Đại diện trường Blair Academy tham gia buổi webinar hôm nay để giới thiệu về trường và quá trình tuyển sinh cho năm 2020-2021

kent school

Trường Kent School

Đại diện trường Kent School tham gia buổi webinar hôm nay để giới thiệu về trường và quá trình tuyển sinh cho năm 2020-2021

cranbrook school

Trường Cranbrook School

Chúng tôi rất vui khi được mời đại diện trường Cranbrook School. Đại diện trường sẽ giới thiệu về trường và thông tin tuyển sinh cho năm tới!

groton school

Trường Groton School

Khách mời thứ 5 trong chuỗi webinar thông tin tuyển sinh là trường Groton School, #2 top trường nội trú tư thục bang Massachusetts